المان‌های لوکس

کاشي کاري و سراميک کاري

کاشي کاري و سراميک کاري

  کاشي لعابي ديواري فرآورده‌اي است سراميکي، متشکل از دانه‌هاي ظريف بلورين و متخلخل که معمولاً در حرارتي بالاتر از 1000 درجه سلسيو‌س‌، پخته و يک رويه آن از لعاب پوشيده شده است. رويه لعابين کاشي به صورت براق، نيمه براق و مات توليد مي‌شود. کاشي‌هاي تزئيني داراي برجستگي و فرورفتگي با اشکال تزئيني و منقوش به رنگ‌هاي مختلف هستند. کاشي‌هاي لعابي و انواع سراميک براي پوشاندن ديوارهاي قابل شستشوي داخل ساختمان نظير دستشوئي، حمام، آشپزخانه و مراکز بهداشتي و حتي تهيه تابلوهاي تزئيني و همچنين ديوارهاي خارجي بنا به کار مي‌رود.

 

کاشي

کاشي‌ها از نظر اندازه به چند گروه عمده تقسيم مي‌شوند. هر گروه داراي اشکال مختلف است.

 

سراميک

سراميک با ابعاد مختلف به صورت لعابدار يا بي‌لعاب توليد مي‌شود.

 

مصالح چسباننده

 

1-دوغاب سيمان

 

براي چسباندن کاشي لعابدار يا بدون لعاب به ابعاد 10×10 سانتيمتر روي سطوح قائم، از دوغاب ماسه سيمان با نسبت حجمي 1:5و براي پر کردن بندها از دوغاب سيمان و پودر سنگ استفاده مي‌شود. بريا کاشي لعابدار يا بدون لعاب با ابعاد 15× 15 سانتيمتر روي سطوح قائم از دوغاب ماسه سيمان به نسبت حجمي 1:5 و براي پر کردن بندها از دوغاب سيماني و پودر سنگ استفاده مي‌شود. مقدار دوغاب ماسه سيمان و پودر سنگ براي هر متر مربع به ترتيب 33 و 0/75 ليتر است.

 

براي سراميک کاري با سراميک 30×30 ميليمتر براي سطوح قائک از ملات ماسه سيمان با نسبت حجمي 1:6 به عنوان آستر، و ملات سيمان و خاک سنگ به عنوان آستر تخته ماله‌اي و براي پر کردن بندها از دوغاب سيمان و پودر سنگ استفاده مي‌شود. مقدار ملات ماسه سيمان، ملات سيمان خاک سنگ و دوغاب سيمان و پودر سنگ مورد نياز براي هر مترمربع به ترتيب 33، 7 و 1 ليتر است.

 

دوغاب را مي‌توان با ماده دافع آب، يا ماده مخصوصي که به آن يکنواختي رنگ بدهد يا با هر دو مخلوط نمود. بهترين دوغاب براي کاشيکاري ملاتي است که از مخلوط سيمان پرتلند و ماسه کاملاً شسته. در ساختن ملات براي کاشيکاري نبايد آهک، گچ، خاک و پودر سنگ به کار برد.

 

2-چسب‌هاي مخصوص

 

در بعضي موارد براي چسباندن کاشي و سراميک از چسب‌هاي مايع مخصوص يا از بطانه استفاده مي‌کنند. چسب‌هاي مايع غالباً روي بتن يا گچ و مانند آن بدون تراشيدن ديوار به کار مي‌روند. اين نوع مواد معمولاً در مقابل آ‌ب، اسيد و مواد نفتي مقاوم هستند. بطانه‌ها معمولاً از چندين نوع مواد شيميايي بخصوص ترکيب شده‌اند. در هر حال طرز کار و نوع اجرا و بهره برداري ، قبلاً بايد به تأييد دستگاه نظارت برسد.

 

کاشيکاري

 

قبل از اقدام به کاشيکاري ديوارها، بايد وضع ديوارها به لحاظ تراز و شاقول بودن و همچنين قائمه بودن زوايا کنترل شود و چنانچه نواقص و اشکالاتي در زيرسازي وجود داشته باشد‌، بايد آن را مطابق نظر دستگاه نظارت مرتفع نمود.

روي سطوحي که براي کاشيکاري در نظر گرفته شده است‌، نبايد پوششي از کاهگل، گچ و خاک، گچ يا هر نوع ملات ديگري غير از ماسه و سيمان وجود داشته باشد. اگر ملات مصرف شده در بندکشي آجرهاي ديوار ، ملاتي غير از ماسه و سيمان باشد ، بهتر است حداقل 24 ساعت قبل از اقدام به کاشيکاري، سطح ديوار با ملات ماسه سيمان (به نسبت 6 ماسه و 1 سيمان، يا 10 ماسه و 1 سيما‌ن) به طريق گلنم (پاشيدن ملات ) به ضخامت 3 تا 5 ميليمتر پوشانده شود. موارد فوق براي مواقعي است که کاشيکاري با دوغاب ريزي انجام مي‌شود.

 

کاشي را نبايد قبل از نصب‌، مدت زيادي در آب قرار داد که زنجاب شود‌، فقط کافي است کاشي را در آب فرو بر‌د‌ه و به کار برد. عرض بند در کاشيکاري حوض‌ها و استخرها هميشه بايد 2 تا 3 ميليمتر باشد تا بندها به وسيله ملات پر شود. فضاي بين ديوار و کاشي به طور متوسط 3 سانتيمتر بوده و بايد به نحوي از ملات پر شود که ملات کاملاً سطح پشت کاشي را بپوشاند. ريختن خرده آجر، گل رس (که غالباً براي چسباندن کاشي به کار مي‌رود) و مانند اينها به پشت کاشي، ممنوع است. در حمام، دستشوئي و مانند آن که عايقکاري در بدنه ديوار قرار دارد‌، حتماً بايد روي عايقکاري توري سيمي، نصب و کاملاً به ديوار محکم شود. عايقکاري پشت کاشيکار‌ي، نبايد چرو‌ک خورده باشد. بهتر است در تهيه ملات از مصرف سيمان سفيد خوددار شود.

 

نصب سراميک

 

سراميک را روي بستري از ملات که در بالا توضيح داده شد‌، قرار داده و با تخته ماله سطح آن را صاف مي‌کنند. بايد توجه داشت که هنگام چسباندن سراميک، اندود رويه (ملات) نبايد گيرش خود را آغاز کرده باشد، زيرا در آن صورت سراميک کاملاً به ملات نچسبيده و بعداً جدا خواهد شد. پس از نصب سراميک، و گيرش ملات، سطح سراميک را آب مي‌زنند تا کاغذ روي آن جدا شود و پس از آن با دوغاب، درز آنها را پر مي‌کنند. ممکن است سراميک‌ها روي کاغذ نبوده و جدا باشند که در آن صورت نصب سراميک، دانه دانه و با دقت فراوان پهلوي يکديگر انجام مي‌شود. در اين حالت بايد سطح به دست آمده کاملاً صاف و يکنواخت باشد.‌ شکل سراميک، مربع، مستطيل، شش گوشه و مانند اينهاست.

 

بندکشي

 

ميزان دوغاب سيمان و پودر سنگ براي پر کردن بندها به اندازه سراميک‌ها بستگي دارد. دوغاب مصرف شده براي بندکشي همواره بيشتر از حجم فضاي خالي است‌، زيرا مقداري از دوغاب مصرفي براي سراميک کاري باقي مي‌ماند که پاک مي‌شود و مصرف مجدد ندارد و لذا حجم دوغاب مصرفي براي سراميک کاري با احتساب دورريز به ميزان يک ليتر در هر مترمربع پيشنهاد مي‌شود. در بندکشي مي‌توان متناسب با رنگ سراميک از رنگ‌هايي استفاده کرد که به زيبايي سراميک بيفزايد.

 

مراقبت ضمن گيرش

 

حداقل تا سه روز بعد از نصب سراميک نبايد به آن ضربه مکانيکي وارد آيد و درجه حرارت فضايي که سراميک شد‌ه‌، نبايد از 5+ درجه سانتيگراد کمتر شود. در صورت لزوم پس از گيرش اوليه ملات بندکشي، آب دادن سراميک در چند نوبت کمک شاياني به ازدياد مقاومت مي‌نمايد.

 

 

 

 

جمعه 13 بهمن 1396