المان‌های لوکس

نقاشي

نقاشي

  لوکس يعني با شکوه و پرتجمل و نقاشي ساختمان لوکس يعني بهترين و با کيفيت ترين نوع نقاشي و رنگ اميزي ساختمان.

 براي داشتن نقاشي ساختـمان لوکس چند نکته را بايد مورد توجه قرار داد:

 اول - نوع رنگي که براي نقاشي ساختمان و رنگ اميزي لوکس ساختمان بايد مورد استفاده قرار بگيرد بايد از بهترين نوع رنگ ساختمان باشد

دوم-  اکيپ و گروهي که مسئوليت نقاشي ساختمـان لوکس را بر عهده ميگيرد بايد داراي تجربه کافي و سليقه ذاتي در اجراي کارهاي هنري مخصوصا نقاشي ساختمان را داشته باشد

سوم- مديريت با نظم و انظباط و با مهارت از لازمه هاي يک نقاشي ساختمان به شکلي لوکس و زيبا ميباشد

 

 حال مواردي که کارفرما بايد براي داشتن نقاشي ساختمـان لوکس مورد توجه قرار دهد تا نقاش ساختمان بتواند موارد ذکر شده را رعايت کند.

قيمت نقاشـي ساختمان لوکس مهمترين نقش را در اجراي رنگ اميزي ساختمان دارد که متاسفانه اغلب کارفرمايان از قبول قيمت واقعي نقاشي ساختمان امتناع کرده و به دنبال ارزانترين قيمت نقاشي ساختمان هستند ما با آگاهي بر اينکه بازار رقابتي در هر شغل و صنفي  مي تواند موجب بهبود و پيشرفت در آن حرفه شود اميدواريم با ارائه قيمت مناسب و اجراي نقاشي و رنگ اميزي لوکس در خدمت همشهريان عزيز تهراني باشيم

جمعه 13 بهمن 1396