المان‌های لوکس

آسمان مجازي

آسمان مجازي

 

SkyLing (آسمان مجازي) در واقع نوعي آسمان مجازي براي منزل و يا محل کار شما مي باشد که بدون هيچگونه خرابي و يا عمليات بنايي خاص بر روي سقف موجود شما نصب مي گردد و حاوي تصاويري از محيط بيرون از جمله آسمان ، درختان، گلها و ...مي باشد.اين تصاوير کاملا در اختيار شما بوده و با سليقه شما طراحي و ساخته مي شود تا محيطي آرام و دلنشين و بدور از دغدغه شهري فراهم آورد. SkyLing  به فضاها با ايجاد آسمان مجازي روح مي بخشد .فضاهايي مانند سالنهاي همايش ، اتاق جلسات ، اماکن پزشکي و درماني ،بيمارستانها، راديولوژيها و اتاقهاي X-Ray، داروخانه ها، آزمايشگاهها و همچنين آشپزخانه ها ، راهروها ، لابي ها و....

 

جمعه 17 آذر 1396