اخبار

در انتخاب وزير علوم دنبال حواشي نرويم

در انتخاب وزير علوم دنبال حواشي نرويم

   امير ساعدي داريان، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي در گفتگويي با «روزان» به مطالبات و دغدغه‌هاي جامعه دانشگاهي در دولت دوازدهم مي‌پردازد. ساعدي داريان در اين خصوص و البته حواشي مختلف پيرامون معرفي وزير علوم به ما مي‌گويد که « چندي پيش من شنيدم که بحث‌هايي درباره انتخاب وزير زن در اين وزارتخانه مطرح شده است و همين نکته با حواشي خاصي همراه شد‌. به طوري که اساسا اصل ماجرا يعني انتخاب وزير به حاشيه رفت و موضوع به سمت انتخاب وزير زن کشيده شد‌. نمونه‌هايي از اين حواشي مي‌تواند آفت ماجرا باشد. »

*در چند هفته گذشته گزينه‌هاي مختلفي براي وزارت علوم مطرح شده‌اند. فکر مي‌کنيد که اکنون وزارت علوم به چه وزيري و با چه برنامه‌ها و رويکردهايي نياز دارد؟
قبل از آنکه بخواهيم به اين مسئله بپردازيم که وزير علوم بايد چگونه باشد بايد به اين مسئله اشاره کنيم که چرا هنوز وزيري براي وزارت علوم معرفي نشده است. اکنون قريب به دو هفته از آغاز سال تحصيلي گذشته ولي همچنان رايزني‌ها براي انتخاب وزير علوم ادامه دارد. مطمئنا اين اتفاق اصلا قابل توجيه و قابل دفاعي نيست. من در مصاحبه برخي نمايندگان مجلس ديدم که آنان تعطيلات چند روزه مجلس و همين طور تعطيلات رسمي‌را بهانه کردند و گفتند که اين تعطيلات کارها را عقب انداخته ولي واقعيت آن است که به نظر مي‌رسد اراده يا تصميم راسخ و جدي براي معرفي وزير در زودترين فرصت وجود ندارد. اين بزرگ‌ترين آسيب را به ساختار آموزش عالي کشور وارد مي‌کند، چون وقتي وزير معرفي نشود بسياري از تصميمات به صورت موقت و بدون پشتوانه و به صورت آزمايشي انجام مي‌شود و اين در حالي است که دانشجويان و اساتيد دانشگاهي به عنوان نخبگان جامعه بزرگ‌ترين سرمايه علمي‌و پژوهشي کشور هستند و نه فقط در عرصه‌هاي علمي‌ بلکه مي‌توانند در ساير بخش‌هاي مديريتي کشور آينده مملکت و مردم را رقم بزنند. ما دائما درباره گردش نخبگان صحبت مي‌کنيم و تاکيد بر آن داريم که بايد زمينه رشد و شکوفايي نخبگان فراهم شود تا در کنار آن بتوانيم خدمات بيشتري به جامعه ارائه کنيم و سرانجام منافع ملي را توسعه بدهيم ولي وقتي اولين و مقدماتي‌ترين مسئله آنان يعني سر و سامان دادن به ساختار آموزش عالي را دست کم مي‌گيريم يا توجه کمي‌به آن داريم، چگونه مي‌توانيم مدعي رعايت گردش نخبگان، شايسته‌سالاري در کشور و يا جلوگيري از فرار مغزها بشويم. 
*گفته مي‌شود که طي هفته‌هاي جاري وزير علوم معرفي خواهد شد. در اين صورت فکر مي‌کنيد که دولت براي معرفي وزير پيشنهادي و يا همين طور نمايندگان مجلس براي انتخاب وزير علوم بايد چه شاخصه‌ها و معيارهايي را مورد توجه خود قرار دهند؟
قدر مسلم چه مسئولان دولتي و چه نمايندگان مجلس بايد اولين اولويت خود را به اين موضوع اختصاص دهد که وزير پيشنهادي و منتخب از جنس دانشگاه و دانشگاهيان باشد. اين يعني آنکه وزير بداند چقدر دانشجويان و اساتيد دانشگاهي در سرنوشت کشور سهيم و موثر هستند و در کنار آن بداند که مهم‌ترين مطالبه و دغدغه جوانان و دانشگاهيان چيست. چندي پيش من شنيدم که بحث‌هايي درباره انتخاب وزير زن در اين وزارتخانه مطرح شده است و همين نکته با حواشي خاصي همراه شد‌. به طوري که اساسا اصل ماجرا يعني انتخاب وزير به حاشيه رفت و موضوع به سمت انتخاب وزير زن کشيده شد‌ نمونه‌هايي از اين حواشي مي‌تواند آفت ماجرا باشد. قطعا کسي مخالف انتخاب وزير زن نيست يا کسي نمي‌گويد که وزير حتما از کدام جريان يا جناح باشد ولي اين مهم است که وزير انتخابي چه ديدگاه و چه برنامه‌اي براي سر و سامان دادن به وزارت علوم و آموزش عالي دارد. حال اگر اين فرد زن يا مرد بود يا اصول‌گرا يا اصلاح‌طلب باشد نبايد اصل ماجرا مورد بي‌توجهي قرار گيرد. مهم اين است که آن وزير چقدر به کرسي آزاد انديشي در دانشگاه‌ها پايبند است يا آنکه چقدر سليقه‌هاي سياسي و جناحي خود را در آموزش عالي دخيل مي‌کند يا چگونه مي‌تواند امنيت رواني را در دانشگاه‌ها حاکم کند که توسعه علمي‌زير سايه رفتارهاي سليقه‌اي قرباني نشود. 
*فکر مي‌کنيد مهم‌ترين مطالبه جامعه دانشگاهي از وزير علوم و دولت چيست؟
مهم‌ترين مطالبه و دغدغه جامعه دانشگاهي از دولت بعد از انتخاب يک وزير توانمند براي وزارت علوم، تحقق وعده‌هاي معوقه در بخش آموزش عالي است. متاسفانه يکي از مهم‌ترين آفت‌هايي که باعث شده تا عرصه علمي‌و دانشگاهي کشور صدمه ببيند آن است که هرکسي از ديدگاه خود مطالبات دانشگاهيان را تعريف و تفسير مي‌کند‌. يعني وقتي که يک چهره اصلاح‌طلب وزارت علوم را در دست مي‌گيرد مطالبات را طوري تعريف مي‌کند و زماني که يک چهره اصول‌گرا بر مسند کار مي‌نشيند مطالبات دانشگاهيان را طور ديگري مي‌بيند. در حالي که دانشگاه همان دانشگاه است و اساتيد و دانشگاهيان هم همان افراد هستند‌. شايد بهتر باشد که اين بار مسئولان در بيان مطالبات و دغدغه‌ها حرف دانشگاهيان را گوش دهند و دغدغه‌ها را از زبان آنان تعريف کنند و اجازه دهند که مطالبات اين قشر در همان مسير دانشگاهي و علمي‌رفع و رجوع شود.
لينک اين خبر در:

دوشنبه 17 مهر 1396